PORTFOLIO - FÖRNIMMELSER

1/6


"Gryning"
Dovhjort
Zuid Kennemerland, Nederländerna.
2015

Enkelexponering och
rörlig kamera